DİYANET AYLIK DERGİ

DİYANET AYLIK DERGİ

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : DR. FATİH KURT
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : DR. FATİH KURT
Derginin Türü : Diğer
Derginin Yayımlanma Periyodu : Aylık
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : OCAK 1991
Yazışma Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1962 yılında başladığı ve yaklaşık 56 yıllık tecrübeye dayanan süreli yayıncılık hizmetlerini bugün dört farklı dergi ile sürdürmektedir. Diyanet Aylık Dergi süreli yayınlarımız arasında toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir dergi olarak öne çıkmaktadır. 100 bini aşan tirajı ile halkımıza dinin sahih bilgisini ulaştırma ve toplumu din konusunda aydınlatma vazifesini deruhte eden Aylık Dergimiz aynı zamanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve fikir üretiminin yapıldığı bir mektep konumundadır. Dergimiz Diyanet İşleri Başkanlığının temel faaliyetleri çerçevesinde kanunla kendisine yüklenen görevler gereği günümüzün dinî yayın ihtiyaç ve beklentisini dikkate alarak ve çağdaş yayıncılık ilkelerini de göz önünde bulundurarak yayın hizmetlerini yürütmektedir. Diyanet Aylık Dergi, insanımızın manevi dünyasını geliştirip iç huzurunun sağlanması,  ahlaki yaşantısını güzelleştirmesi, toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da geliştirip huzur ve dayanışma içerisinde hayat sürmesi hedefine katkı sağlamaktadır. İletişim kanallarının çoğalması toplumun bilgiye ulaşmasını bir yandan kolaylaştırmış bir yandan da manipülasyona açık hâle getirmiştir. Bu süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı, ilmî haysiyetle kamu hassasiyetinin kesiştiği noktada toplumun sahih bilgiyle buluşmasında öncülük etmektedir. “Bilgiden hikmete uzanan yolda doğru bilgi, doğru kaynak” sözünü şiar edinen Başkanlık, süreli yayınlarını matbu ve dijital platformlarda aralıksız sürdürmektedir. Diyanet Aylık Dergi gündemleri, Türkiye’nin ve İslâm dünyasının içinden geçtiği süreçler dikkate alınarak belirlenmekte, güncel meseleler soğukkanlı ve ilmi bir mesafeden takip edilmektedir. Diyanet Aylık Dergi, “Din İstismarı”, “İhtilaf Ahlakı”, “Sanal Çağda Sahici Kalmak” gibi dosya konularıyla Türkiye’nin zihinsel birikimine kesintisiz olarak katkıda bulunmaktadır. Her gün yenilenerek, değişerek ama şaşmaz ve değişmez ölçümüz olan din-i mübin-i İslam’ın ilkeleri doğrultusunda bir yayıncılık anlayışı ile gelecek nesillere bırakılacak önemli bir mirastır Diyanet Aylık Dergi. Hz. Mevlana’nın ifadesi ile bir ayağı sabit, diğer ayağı ile farklı coğrafyalara uzanan pergel misali yüce gayemize hizmet etme bilinci içerisinde büyük bir aşk ve heyecan ile yoluna devam etmektedir.