GENÇ ÖNCÜLER

GENÇ ÖNCÜLER

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Pınar Yayınları
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Uğur Demirel
Derginin Türü : Gençlik
Derginin Yayımlanma Periyodu : Ayda bir
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : Mart, 2003
Yazışma Adresi : demirelugurr@gmail.com
Genç Öncüler Dergisi Genç Öncüler dergisi, Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nin çatısı altında 2003 yılında yayın hayatına başlamıştır. Genç Öncüler dergisi, İslami kimliği kuşanmış toplumların inşasının ancak birlikte mücadele etmeyi ilke olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi ile mümkün olacağını bilen sorumluluk sahibi gençleri yetiştirmek için çalışmalarını yürütmektedir. Genç Öncüler dergisi, modern ve seküler düşüncenin hedefleri arasında olan gençlerin kendilerine sunulan hayat tarzlarına karşı İslami duyarlılıklarını arttırarak İslami kimliği kuşanmalarına yardımcı olma gayretindedir. Gençleri, toplumun ve yeryüzünün inşasında öncü ve önder yapmak amacıyla bir araya getirmeye çalışmaktadır. Genç Öncüler dergisi, modern ve seküler hayatın gençlerin önüne çıkardığı modern ilahlar olarak adlandırılan sanal yaşam, internet bağımlılığı, dizi çılgınlığı, şiddet taraftarlığı, ahlaki yozlaşma gibi dikkat çekici başlıkları gençlerin önüne koymuştur. Diğer taraftan hep umut vaad eden, görev ve sorumluluk bilincine sahip olunması gerektiğini hatırlatan, toplumsal değişimin ancak direnen, toplumu değiştirmeye aday gençler eliyle sağlanabileceği fikrini sayfalarında sürekli işlemiştir. Genç Öncüler dergisi, geleceğin yazar, çizer ve düşünürlerini yetiştirmenin yanında gençlere takım ruhunu aşılamak, değişimin bilgi birikimi ve mücadele azmi olanlarla sağlanabileceğini aktarmak için sayfalarında değer eksenli yazılara da yer vermektedir. Genç Öncüler dergisi, 2003 yılından beri yoluna devam etmektedir. Daha nice on yıllara, okuyucusu olan genç kardeşleri ile elele yürümeyi hedeflemektedir.

Önceki

GENÇ OKUR

Sonraki

GENÇ YORUM