GENÇ YORUM

GENÇ YORUM

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Mehmet Kutlular
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Abdullah Eraçıkbaş
Derginin Türü : Gençlik
Derginin Yayımlanma Periyodu : Ayda bir
Yazışma Adresi : dergiler@yeniasya.com.tr
2004 yılı Eylül ayında aylık olarak yayın hayatına başlayan Genç Yorum dergisi, gündemi ebedî gençlik olan aktüel bir dergidir. Din, eğitim, kültür, edebiyat, sanat, mizah, teknoloji, bilim vb. gençliği ilgilendiren konuları gündeminde tutan dergi her ay zengin bir içerikle okurlarıyla buluşmaktadır. Yayın kurulunu ve yazar kadrosunu büyük ölçüde gençlerin oluşturduğu Genç Yorum dergisi; hayatın içinden insana dair izleri ve izlenimleri, akıl, kalp ve ruha dair meseleleri, dinî, ilmî, edebî tefekkürleri asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’dan yararlanarak sayfalarına taşımaktadır. Günümüz gençliğinin fikrî, ruhî, kalbî, dinî ve dünyevî meseleleriyle, rehber ve yol göstererek ilgilenen dergi, bir okul hüviyeti taşımaktadır. Yayın hayatına başladığı günden bu yana sayısız yazar ve çizerin yetişmesine vesile olan Genç Yorum dergisi, sürekli yenilenen genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye dergiciliğinde önemli bir yere sahiptir.

Önceki

GENÇ ÖNCÜLER

Sonraki

GERÇEK HAYAT