HASBİHAL

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : SEMİH ALTUNDAL
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : SEMİH ALTUNDAL
Derginin Türü : Kültür Sanat
Derginin Yayımlanma Periyodu : Üç ayda bir
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : Aralık 2017
Yazışma Adresi : hasbihaldergisi@hotmail.com
Hasbihal, üniversite okuyan yakın daşların tamamen kendi imkânlarıyla hazırlayıp neşrettiği bir Fikir, Edebiyat, Kültür dergisidir. Manifestosunda kültürel geleneğimizin korunması gerektiğini hatırlatan Hasbihal, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal özgürlüğü savunan Mutlak Özgürlük idealini de okuyucularına sunar. Toplumun kafasının karışık olduğu dönemlerde itidal üzere yürümeyi ve yazmayı, şahıslardan ziyade fikirlere eleştiriler getirmeyi savunan Hasbihal, muhtelif alanlardan yazıları ile içeriğini zenginleştirir. Dergi, kısa dönemli münakaşalara takılmadan kültürümüzü yaşatmanın ve Anadolu düşüncesini yaşamanın derdine düşmüş bir ekipten müteşekkildir. Toplumumuzun ümrana olan aidiyet bilincini kaybetmesi, şahısların edebiyattan istemsizce uzaklaşması ve sanatın hayatımızdan soyutlanışından yola çıkarak yaptığımız mülahazalar Hasbihal fikrini ortaya çıkarmıştır. Kendi adıyla anılan bir çay ocağı köşesi bulunan dergimiz lise ve üniversite gençlerini hedef kitle olarak belirlemiştir. Ekibinin gençlik kuruluşlarında geçmişte aldığı görevlerden elde ettiği tecrübeler, Hasbihal'e bir dergiden daha fazlası olma fırsatını da vermektedir.

Önceki

HARK

Sonraki

Hilal Mecmua