İKTİBAS ÇİZGİSİ DERGİSİ

İKTİBAS ÇİZGİSİ DERGİSİ

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : HÜSEYİN BÜLBÜL
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : HÜSEYİN BÜLBÜL
Derginin Türü : Diğer
Derginin Yayımlanma Periyodu : Aylık
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : OCAK 1981
Yazışma Adresi : Hürriyet Mah. Sedef Sok. 16/A Bahçelievler/İSTANBUL
İKTİBAS ÇİZGİSİ DERGİSİ “Kur’an merkezli ‘inanmak ve yaşamak’ “ 1 Ocak 1981 tarihinde yayın hayatına başlayan İktibas/İktibas Çizgisi Dergisi, 1995 yılına kadar kurucusu, bu düşünce çizgisinin insanımıza taşınmasında adeta “buzkıran” işlevi gören Ercümend Özkan yönetiminde okuyucusuyla buluşturuldu.Ercümend Özkan’ın 24 Ocak 1995’deki vefatından sonra da yol daşları derginin ilkeli yayın çizgisini kesintisiz devam ettirmekteler… Derginin yayın çizgisine rengini veren düşünce sistematiği; bir yandan ‘Müslümanların Sorunlu Tarihi’nin hasılası malum din anlayışıyla mücadeleyi gerekli kılarken diğer yandan da şirk düzenlerine karşı “ilkesel tavizsizliği” şiar edinen Nebevi çizgideki duruşunu olmazsa olmaz kıldı.İtikadi esaslardaki farklılığın içtihadi farklılık düzleminde ele alınamayacağının altını net bir şekilde çizerken, bu bağlamda ana referansımız olan Kur’an’a yönelik içeriden ve dışarıdan, doğrudan ve dolaylı saldırılarla mücadele etti ve bunları insanımızın dikkatine sundu.En güzel örnek olan Resul telakkisinin Kur’an merkezli olmasının sahih bir din/sünnet anlayışı için elzem olduğunu hep hatırlattı.İslam’ı hakim kılma mücadelesindeki yöntem esaslarının ilkelerden hareketle belirlenmesini, yöntemin niteliğinin Müslümanların geleceği açısından hayati önemde olduğunu tek başına da olsa vurgulamaya devam etti. Felsefi planları ve ‘zahir-batın’ ayrımlarının açtığı alanda yeni inanç sistemleri üreten geleneksel ekollerin yanı sıra modern sapkınlıkları da teşhir etmeyi bir görev bildi.Bu çerçevede, ‘tekfirciliği’ bir hastalık, haddi aşmak olarak gören İktibas Çizgisi Dergisi, Resullerin temsil ettiği net duruşun önemini de hep gündemde tutmaya çalıştı.Sahih İslam düşüncesiyle insanımızın zihninin inşasında kritik öneme sahip ‘Kavram’ları önemsedi, bu konuda çok titiz davrandı. ‘Yorum’larda da “sistem-dışı”, Nebevi mücadelenin esasları çerçevesinde bir siyasi duruş, bir bakış açısı yakalanmaya çalışıldı. İktibas Çizgisi Dergisi: yaşanan tüm dönemsel gelişmelere, esen fırtınalara rağmen çizgisini değiştirmedi.Bu nedenle çoğu zaman Ercümend Özkan döneminde ve sonrasında dönemsel/konjonktürel olarak “yok” sayıldı, marjinalleştirilmeye çalışıldı.Dönemsel etkilerden kurtulunup ilkesel düşünülmeye çalışıldığı kısa dönemlerde ise İktibas Çizgisi Dergisi’nin duruşunun, misyonunun önemi kısmen de olsa teslim edildi. “Öze dönüşçü” çizginin düşünsel ve siyasal boyutlarını bir bütünsellik içinde net bir şekilde ortaya koymaya çalışan; kişi merkezli değil düşünce merkezli yayıncılığıyla İktibas Çizgisi Dergisi, kısa bir dönem zorunlu inkıtaya rağmen, 38. yılında kendine has misyonuyla yayın hayatına devam etmektedir, Allah’ın lütfuyla…

Önceki

İKTİBAS

Sonraki

İMGE