Talim

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Halit Bekiroğlu
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Sacide Akın
Derginin Türü : Akademik
Derginin Yayımlanma Periyodu : Altı ayda bir
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : Aralık 2017
Yazışma Adresi : admin@talimdergisi.com
Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede Talim’de; İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Önceki

Tahrir Dergisi

Sonraki

TEMMUZ