THE PEN MAGAZINE

THE PEN MAGAZINE

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Süeda Basım Yayın
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Metin Uçar
Derginin Türü : Diğer
Derginin Yayımlanma Periyodu : Altı ayda bir
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : 2007
Yazışma Adresi : info@sueda.com.tr
The Pen dergisi altı ayda bir İngilizce olarak yayınlanan, temel olarak imani konuları ve İslam dünyasındaki sorunları ve birlik idealini işleyen bir eğitim ve kültür dergisidir. The Pen dergisi yayın hayatına Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin eserlerinden ilham alarak adım attı ve yayın anlayışını ve içeriğini de bu eserlerden aldığı ilham üzerine bina etmektedir. Dergi, özellikle İmanın rükünleri ve İslami ibadetlerle ilgili konulara ışık tutmaktadır. Öte yandan The Pen dergisi sadece soyut teorik konulara yoğunlaşmamakta aynı zamanda İslam dünyasının sorunları, acıları ve ideallerini de kendine dert edinmektedir. Bu çerçevede, İslam beldelerindeki yabancı işgalleri, deprem ve sel gibi tabii felaketleri dünya kamuoyunun nazarlarına sunmaktadır. Özellikle İslam dünyasının ittifakı The Pen dergisinin önemsediği bir idealdir. Yine bu yüksek ideal doğrultusunda The Pen dergisi İslam dünyasından akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası seminerler, toplantılar ve sempozyumlar düzenlemektedir. Bu toplantılarda İslam dünyasının sorunları gündeme getirilmekte ve çözüm yolları tartışılmakta ve birlik ideali teşvik edilmektedir.

Önceki

TEORİK

Sonraki

TOHUM