Türk Dili

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Prof. Dr. Mustada S. Kaçalin
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Prof. Dr. Mustada S. Kaçalin
Derginin Türü : Edebiyat
Derginin Yayımlanma Periyodu : Aylık
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : 10/1951
Yazışma Adresi : Türk Dil Kurumu Atatürk Bulvarı No: 217 Kavaklıdere, Ankara
Türk Dili Dergisi Yayın hayatına 1951 yılının Ekim ayında başlayan Türk Dili, yayın hayatı boyunca ülkemizin sanat, dil, edebiyat ve düşünce hayatının şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlenmiş, dil ve edebiyat dergiciliği içerisinde etkili ve önemli bir yere sahip olmuş ve yayın dünyasında kalıcı izler bırakmıştır. Başlangıcından bugüne her ay okuyucusuna ulaşan Türk Dili, alanında yayımlanan en uzun soluklu dergilerin başında gelmektedir. Türk Dili, sayfalarında yer verdiği Türk edebiyatının seçkin yazar ve şairlerinin edebî ürünleri başta olmak üzere Türk dilinin ve edebiyatının her alanı ve sorunuyla ilgili tartışmalar, soruşturmalar ve söyleşilerle gerek konulu gerek yazar merkezli hazırlanan özel bölüm ve dosyalarla yayımlandıkları dönemde alanında çoğu ilk olan ve hâlâ aranan özel sayılarla yayıncılığımız ve dergiciliğimiz içerisinde değerli bir yer işgal etmektedir. Türkçe hassasiyeti olmak kaydıyla her türde edebî eserin yayımlanmasına imkân sağlayan Türk Dili’nde; birçok yazar, şair ve araştırmacı eserlerini, çalışmalarını yayımlama imkânı bulmuş, bunun yanı sıra Türk edebiyatına yeni şair ve yazarların kazandırılmasına da aracılık etmiştir.

Önceki

TURUNCU

Sonraki

UKDE DERGİ