YARIN

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Murat AÇIKGÖZ
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Mehmet Bilal Yamak
Derginin Türü : Edebiyat, Kültür-Sanat
Derginin Yayımlanma Periyodu : İki Ayda bir
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : Temmuz/2017
Yazışma Adresi : Kaynarca Mah. Yanyol Cad. Nihayet Sk. İkram Apt. No:9/4 Pendik/İstanbul
“Oku” emrine muhatap bir medeniyetin çocuklarından “Yarın”lara dâir bir işâret fişeği… Yarın Dergisi’nin hikâyesi; derdi, fikri ve yarına söyleyecek sözü olanların çay ocaklarında filizlenen ümitlerinin ete kemiğe bürünerek Temmuz 2016 tarihinde görünür hâle gelmesi ile başladı. Yahyâ Kemal’in : “ Köksüz şeyler dâima yüzer, dâima beyhûde yere bir karşı sâhil arar. Halbuki milli hayat devamdır. Devam ederek değişmek, değişerek devam etmektir.” Olarak tebellür eden düşünceleri ile mütenasip olarak Ahmet Cevdet Paşa’dan Ömer Seyfettin’e, Hüseyin Nihâl Atsız’dan, Câhit Zarifoğlu’na, Nevzat Kösoğlu’ndan Osman Turan’a kadar kırk kadar ismi ilk sayısının kapağına taşıdı. Bunun Yarın Dergisi açısından tek bir açıklaması vardı : “Bu toprakların yedi rakamına sığmayacak, nâmütenâhi güzel adamı vardır.” Bu minvâlde yayın hayatına başlayan Yarın Dergisi İlk sayısını Ömer Lütfi Mete’ye, ikinci sayısını Hasan Sağındık’a, üçüncü sayısını Seyyid Ahmed Arvâsi’ye, dördüncü Sayısını Mehmed Niyâzi Özdeemir’e, beşinci sayısını ise Dilaver Cebeci’ye ayırdı. “Fikrin Edebiyatı, Edebiyatın Fikri” ifadesi ile fikrin ve edebiyatın ayrılmaz, kopmaz, parçalanmaz iki parça olduğunu ifade eden Yarın Dergisi hakka ve hakikate dair sözü olanlar için de bir mektep aynı zamanda. Yıllarını sadırlarındakini satırlara aktarmakla geçirmiş kalem ustaları ile coşmakta olan heyecanlarını yeni yeni kağıtla paylaşanların bir buluşma noktası olan Yarın Dergisi, bundan yıllar sonra kapağını yüzyılın mütefekkirlerine ayıracak istikbâlin dergisine bir kalem ve dertliler kadrosu hazır etmenin sancısının kağıda ve mürekkebe bulanmış hâli. Yarın Dergisi bu topraklara, medeniyetimize, milletimize ve dert aşkımıza dâir sözlerini söylemeye iki ayda bir devâm edecek.

Önceki

WİNGS

Sonraki

YEDİ İKLİM