YETKİN DÜŞÜNCE

YETKİN DÜŞÜNCE

KÜNYE

Derginin İmtiyaz Sahibi : Latif Kınataş
Genel Yayın Yönetmeni/Editör : Prof. Dr. Mustafa Tekin
Derginin Türü : Diğer
Derginin Yayımlanma Periyodu : Üç ayda bir
İlk Sayı Ne Zaman Yayımlandı Ay / Yıl : Ocak-2018
Yazışma Adresi : Molla Gürani Mah. Akkoyunlu Sk.No: 36 Fındıkzade Fatih/İSTANBUL
Niçin bir dergi, üstelik de iletişim araçlarının giderek hızlandığı ve her şeyin tüketim malzemesine dönüştürüldüğü bir zaman diliminde? Öncelikle fikrin tüketilmesine direnmek gerektiğine inanıyoruz. İkinci olarak epey zamandır Türkiye’de fikri bir durağanlık hali yaşanıyor maalesef. Siyasi ve sosyal alanı besleyecek entelektüel, düşünsel tartışmalar üzülerek söyleyelim oldukça irtifa kaybetmiş durumda. Elbette bazı yayınlar üzerinden kendisini göstermeye çalışan ufak fikirsel kıpırdanışların varlığı görmezden gelinemez. Ancak bunların bir okul/ekol oluşturacak bir zemin olma niteliğine ve ufka sahip olduklarını söylemek de zor. Bu bağlamda farklı düşünce dünyalarıyla etkileşime girip yüzleşebilecek ve yeni ufuklara yelken açacak evrensel tartışmalara olan ihtiyacımız artık iyiden iyiye hissedilir durumda. Diğer yandan, yaşadığımız çağa tanıklık eden dert sahibi entelektüellerin sayısı oldukça fazla ve fikir imalatında bulunacak geniş bir potansiyel var. İhtiyaç duyduğumuz şey; dert sahibi entelektüellerin fikir üretimine etkin bir şekilde katılmalarını ve üretilen düşüncenin okuyucuya ve dolayısıyla kültür dünyamıza en güzel şekilde nüfuzunu sağlayacak ortam ve araçlar. Tam da bu noktada, “Yetkin Düşünce” adıyla çıkardığımız dergi ile sizlere bu vasıtalardan birini en güzel şekilde sunmak istedik. Düşün dünyamızdaki münferit değer ve seslerin ortak ve özgür bir platformda, temel konu ve kavramlarda odaklanmak suretiyle güçlü ve etkin bir ses olmasını arzuladık. “Hakikatin kaynağına yolculuk” mottosuyla ‘yol’a çıktık. “Hakikat”in peşinde 3 aylık adımlarla sürecek olan dergimizin yürüyüşünü aynı zamanda bir ‘yetkin’leşme/olgunlaşma çabası olarak görüyoruz. Bu fikri yolculuğumuzda entelektüel çabamızda sizlerle birlikte olmak istiyoruz.

Önceki

YEDİ İKLİM

Sonraki

Yıldız Mecmua